8 نوامبر 2023

سرامیک بلسن

تولید سرامیک بلسن  سرامیکی لوله های ته بسته یا غلاف سرامیکی ، چنگکی سرامیک ، پکینگ و گلوله سرامیکی (سرامیک بال) ، قطعه سرامیکی بلسن برای عرشه فولادی ، آجرهای […]
فارسی